רופאה ויטרינרית יסוד המעלה|טלפון ויטרינר ביסוד המעלה
ד"ר עדי זמירי רופאה ויטרינרית יסוד המעלה   050-6466655