ד"ר עדי זמירי רופאה ויטרינרית יסוד המעלה   050-6466655