תקנון השימוש בתוכנה לבניית האתרים

Back
דף הבית >> תקנון השימוש בתוכנה לבניית האתרים
תנאי שימוש
 
        


ספק – websites-no1 -[השיא שיווק ישיר]
משתמשים – כל גולש שנכנס לשרתיו של הספק.
לקוח – משתמש שעובד עם הכלים שמספק לו הספק ואו כול מי שמזמין בניית אתר ושירותים נוספים מהספק.
מערכת – הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כמו: בניית אתרים, פרסום, שליחת SMS ועוד.
מנהל מרשם – חברות צד שלישי אשר מנהלות את רישום שמות המתחם (Domain) ותקינות שמות המתחם.

פתיחה
 1. השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
 2. אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה בשרת של הספק מעיד על הסכמתך להם.
 3. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
הרשמה
 
חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
 
חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר
 
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.
 1. לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
   
 2. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 3. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
זכויות יוצרים במערכת של הספק
 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 2. לא ניתן להעביר או להעתיק כלי במערכת של הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.
 3. לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה.
   
 4.  זכויות היוצרים באתר של הלקוח
1.מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הלקוח בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הלקוח בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הלקוח בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 1.  2.  במידה ועיצוב האתר ללקוח נעשה ע"י הספק זכויות היוצרים לתבנית האתר[תבנית שנבנתה ואו עוצבה בעבור הלקוח במיוחד,ולא תבנית שמסופקת חינם במסגרת המערכת] ,עיצוב ומבנה הדפים באתר ,שיכים לספק אלה עם סוכם אחרת בכתב ושולם תשלום נוסף על יחודיות לתבנית ובלעדיות.

  3.במידה ונעשתה עבודת קידום אתרים באתר הלקוח ע"י הספק[כך הוא המצב בדרך כלל כעשר האתר נבנה ע"י הספק]זכויות היוצרים למבנה האתר[תבניות,לחצנים,כותרת עליונה ותחתונה],הסדר והצורה בה כתובים הדפים,הכיתוב בכותרות הדפים + מטא טגים בקוד האתר .
  כולל הסדר בו מופיעים המילים.והשימוש המדויק במילים עצמם.

  הם של הספק ושלו בלבד,אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש.
  הגבלת אחריות
  1. המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם. הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
  2. הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.
  3. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  4. המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
  5. התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על המערכת של הספק או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.
  פרטיות
  1. בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
  2. הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  3. הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.
  אבטחה
  1. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לכם מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.
  2. חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.
  גיבויים
   
  הספק לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.
   
  תקופת ניסיון
  1. הספק מעניק לך רשות להשתמש במערכת ולאחסן את אתרך בשרת שברשות הספק לניסיון למספר ימים שיפורסמו במערכת. לאחר תקופה זו ולאחר הניסיון שרכשת בהפעלת המערכת תוכל להחליט אם להמשיך ולהשתמש במערכת ולשלם עבור רישיון השימוש בה.
  2. הספק רשאי למחוק את המערכת וכל מידע שקשור אליה, אם וכאשר הלקוח לא הסדיר את התשלום עד לסיום תקופה זו.
  3. הספק רשאי לשנות בכל עת את מספר ימי הניסיון שהוא נותן ללקוח.
  4. לקוחות שינצלו את ימי הניסיון שניתנים להם בשביל לפתוח מספר רב של אתרים למשך תקופה זו ולהשתמש בהם בצורה מסחרית בלתי הולמת מסתכנים בכך שהספק ינעל אתרים אלה ללא הודעה מוקדמת.
  5. הספק רשאי לשלוח לך מספר הודעות בשיטות שונות (דואר אלקטרוני, SMS ועוד) בתוך תקופת הניסיון שלך.
  מדיניות תשלום
  1. הלקוח יוכל להפעיל את הרישיון שימוש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור רישיון זה הושלם במלואו.
  2. למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
  3. במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
  4. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
  5. חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב בפועל ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
  6. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
    
  7. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.
  8. במידה ואתר הלקוח נבנה ע"י ח"ב השיא [הספק]תנאי התשלום שסוכמו עם הלקוח כפופים לתקנון זה במלואו למעט אפשרות לחלוקת התשלום לתשלומים באים נתנו כאילו.[הלקוח מחוייב לתשלום כול התשלומים במלואם לקבלת זכויותיו על פי הסכם שימוש זה]
  9. במידה וח"ב השיא החלה בבניתו של אתר הלקוח[על פי הזמנתו-ותשלום מקדמה ע"י הלקוח לבנית האתר]יש ללקוח 15 יום כחוק לבטל את הזמנתו,במידה והחליט לעשות זאת במשך תקופה זו[15 יום] והוא זכאי להחזר כול התשלומים ששילם מראש למעט 20% מעלות העסקה כתשלום עבור העבודה שנעשתה על האתר עבורו .

   9-א. מעבר לזמנים הנקובים בסעיף זה לא ינתן כול החזר כספי ללקוח מצד הספק.

   9-ב.מהרגע בו הושלמה בניית האתר,לא ינתן כול החזר כספי ללקוח.

   סעיפים 8 ו9 תקפים בהסכם זה רק לגבי לקוחות שאתרם נבנה ע"י ח"ב השיא ישירות.

   *בנוסף ישלם הלקוח סך של 1000 ש"ח לא כולל מע"מ כפיצוי מוסכם בין הצדדים לביטול העיסקה.


   10,אתר שעבר עבודת קידום אתרים ע"י חברת השיא ומאוחסן ונבנה במערכת של הספק יחויב בתוספת תשלום של 180 ש"ח לחודש לא כולל מע"מ  בחישוב שנתי ,בנוסף לתשלום החודשי על האתר שיבוצע לפי גודל החבילה שנרכשה.

   *לדוגמה אתר  בחבילה של 24 דף ישלם 1200 ש"ח לשנה עבור האתר + 2160 ש"ח לשנה עבור "אתר מקודם"
   *מחיר החבילות יכול להשתנות ,ראה סעיף2.

   10-א. תוספת תשלום עבור אתר מקודם תיגבה במידה והחליט  הלקוח להפסיק את פעילות הקידום השוטפת לאתר לאחר שתמה תקופת ההסכם לפעולת הקידום של האתר.
   *כל עוד האתר מקודם בפועל בתשלום לא תיגבה תוספת  עבור "אתר מקודם".

   10-ב. "אתר מקודם" יחשב :

   1.אתר שהופסקה לו פעילות קידום אתרים שוטפת ואו פעילות תחזוקת קידום שוטף.

   2.אתר שיש לו לפחות  3 פניות דרך  צור קשר של האתר בחודש.
   בחישוב שנה אחורה.

   3.אתר שיש לו לפחות 150 כניסות לחודש בחישוב לאחור מיום פתיחת האתר.

   4.אתר שרוב הכניסות אליו נעשות דרך גוגל ומנועי החיפוש  הגדולים  בהשואה לשאר הכניסות האורגניות לאתר - מעל 75%.

   5.אתר שלפחות 5 ביטויים מובילים אליו בתוצאות בדף ראשון בגוגל,ביטויים שילקחו מההדר של דפי האתר לבדיקה.

   6.אתר שלפחות 3 מתוך הפרמטרים שרשומים בסעיף זה חלים עליו.

    
  10. הפסקת פעילות האתר במערכת
   
  לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להפעיל את מערכתו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

  *לקוח שהפסיק את פעילות האתר שלו במערכת,יאבד את כול זכויותיו בה,זכויות הלקוח המפורטות לפי תקנון שימוש זה,תקפות כול עוד המערכת [האתר]פעילה והספק קיבל את מלוא התשלום עבורה.
   
  הקפאת פעילות האתר
   
  לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את פעילות המערכת יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.
   
  משתמשי קצה באתרך
  1. "משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך שנבנה באמצעות המערכת (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
  2. הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.
  3. כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.
  רכישה וניהול שם מתחם (Domain)
   
  1. מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.
    
  2. שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.
  3. הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל ואו לא יבוצעו בזמן [היום האחרון לחידוש הדומיין]
   וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם ואו הפניית הדומיין [לאחר היום האחרון לחידוש הדומיין].
   .
  4. לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.
    
  5. לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת.
    
  6. שם מתחם תוקפו לשנה או שנתיים,חידוש התוקף שלו באחריות הלקוח בלבד .
    
  7. עזב לקוח את הספק בטרם הושלמה השנה עליה התחייב,יאבד הלקוח את זכויותיו על שם המתחם.
    
  8. ח"ב השיא[הספק]היא בעלת שמות המתחם שנירכשות דרכה במסגרת העיסקאות בהן שם המתחם[דומיין]
   ניתן כמתנה[בחינם].

   *אלה אם סוכם אחרת בכתב ובוצע תשלום בנפרד עבור שם המתחם ותיבות הדואר המצורפות אליו.
  רכישה וניהול תיבות דואר (Email)
  1. תיבות דואר שניתנו במתנה,מחויבות בחידוש שנתי[של האתר] ע"י הלקוח כדאי להשאירם פעילות,או שיש לשלמם בנפרד.
  2. עזב הלקוח את המערכת מכול סיבה שהיא ו
  3. הספק לא אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.
  4. או לא חידש את שם המתחם שלו,א
  5. הספק מאפשר ללקוח לרכוש תיבות דואר תחת שם המתחם שלו.
  6. ו לא חידש את התשלום על המערכת,לא יוכל לבוא בתלונות לספק לגבי אי קבלת דואר.
  הפצת SMS
   
  המערכת מאפשרת בחלק מהכלים שלה לשלוח הודעות SMS, על הלקוח לדעת את התנאים הבאים:
  1. כל הודעה שנשלחת גם אם אינה מגיעה אל היעד נספרת.
  2. כל הודעה שנשלחת למספר שאינו תקין גם כן נספרת ועל הלקוח החובה לבדוק את תקינות המספרים.
  תעבורת נתונים
   
  הספק מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת ל – 5GB לאתר, אך אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית והספק יאפשר לו להמשיך לעבוד עם המערכת שלו לזמן לא מוגבל ובהתאם להחלטתו של הספק.
  בעצם הספק לא מגביל את הלקוחות שמשתמשים במערכת בכמות התעבורה שכל אחד מהם צורך, אך הוא שומר לעצמו את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.
   
  פרסומות אימייל מסחריות – SPAM
  1. חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעיים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
  2. הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
  3. כל משלוח ספאם שלא נעשה דרך שרתי המערכת צריך להיבדק אל מול חוקי המדינה ממנה נשלחות ההודעות ולספק אין קשר להודעות אלה.
   
  כותרת בתחתית האתר
  1. הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת שלך שורה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.
  2. הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.
  3. הספק יאפשר להוריד את הכתובית תמורת תשלום נוסף שייקבע על ידו ויופיע בעמוד התשלום במערכת.
  תבניות עיצוב
  1. הספק מציע ללקוח לבחור תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר רחב של תבניות.
  2. הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. הספק יעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין הוא מתחייב על כך.
  3. ללקוח אין בלעדיות על תבנית עיצוב מסוימת ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה.
  תמיכה טכנית
   
  1. כל התבניות מוגנות בזכויות יוצרים של המערכת וללקוח אין רשות להשתמש בהן מחוץ למערכת ללא אישור בכתב מהספק.
  השירותים באתר אינם כוללים תמיכה כלשהי. הספק ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.
   
  חנות וירטואלית
   
  הלקוח יכול להשתמש במערכת של הספק להקמת חנות וירטואלית ועליו להסכים לתנאים הבאים:
  1. אין הספק לוקח אחראיות על אבטחת החנות.
  2. על הלקוח להיות אחראי על המידע שמתקבל מהגולש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, והספק לא ישא בשום אחראיות בנושא זה.
  3. חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור אצלם ועל הלקוח האחראיות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת לעקוב אחרי נושא זה.
  4.  
  5. כאשר הלקוח בוחר לחייב את הגולש באמצעות חברות צד שלישי (paypal,netpay ועוד) הספק לא אחראי על טיב חברות אלה ולא לוקח אחראיות על אופן העבודה שלהן.
  הגולש שנכנס לחנות הוירטואלית של הלקוח עליו להסכים גם כן לתנאים הבאים (על הלקוח החובה לעדכן את הגולש בפרטים אלה):
  1. הספק לא צד בעסקה ובכל בעיה אליו להפנות אותה לבעל האתר.
  2. הגולש מודע שעליו לבדוק האם קיימת אבטחה במערכת ואת טיב האתר שהוא רוצה לספק לו מספר כרטיס אשראי.
   קידום אורגני במנועי החיפוש
   1. התשלום עבור השירות הינו מראש, ולתקופת זמן שהוגדרה בחבילה המוצעת בתנאי השימוש.
   2. מטרת השירות הינה לספק ללקוח שירות קידום אתר במנועי החיפוש באינטרנט.
   3. כל שינוי מעשי באתר הלקוח ו/או שימוש בכתובת האתר (דומיין) למטרות קידום האתר כגון יצירת קישורים נכנסים לאתר והוספה למנועי החיפוש יעשה על ידי הלקוח או לאחר הסכמה מראש מצד הלקוח.
   4. ידוע ללקוח שלאחר שינוי כזה יכול להיות שקישורים וכתובות שהיו במקומות שונים ברשת, כולל חברות פרסום, לא יעבדו ולכן באחריותו הבלעדית להחליפם לכתובות החדשות.
   5. ידוע ללקוח שהספק אינו אחראי ואינו משפיע באופן ישיר על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש לגולשים, ומכאן הלקוח לא יראה את הספק כאחראי הבלעדי והישיר לדירוג האתר / כתובת הדומיין שלו במנועי החיפוש השונים באינטרנט.
   6. ידוע ללקוח שתוצאות המוצגות על ידי מנועי החיפוש נגזרות מאלגוריתמים שמשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לכן לא יראה הלקוח את הספק כאחראי במקרה של שינוי פתאומי במיקום האתר שלו .
   7. ידוע ללקוח שמיקום האתר בתוצאות החיפוש יכול להשתנות מחיפוש לחיפוש מרגע לרגע וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשנייה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט. לכן לא יראה הלקוח בחברה אחראית לשינויים החלים על מיקום האתר מעת לעת.
   8. הספק פועל על מנת לקדם את אתר הלקוח בתוצאות אורגניות של מנועי החיפוש בדרכים חוקיות ומקובלות על מנועי חיפוש בלבד, לכן לא תתקבל שום דרישה מצד הלקוח לקידום בדרכים פסולות (Black Hat SEO) .  
   9. הספק אינו אחראי על כל ירידה או שינוי בדירוג האתר שעלול לקרות כתוצאה משינוי בתוכן האתר , קישורים נכנסים , יוצאים או פנימיים של האתר.
   10. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים  שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
   11. הספק אינו אחראי כי האתר של לקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מסוים.
   12. ידוע ללקוח כי דירוגו במנועי החיפוש מושפע מתחרות על מילות המפתח הפופולאריות בתחום העיסוק שלו, לכן התקדמות בתוצאות חיפוש בתחום תחרותי עשויה להיות אטית יותר מאשר בתחום פחות תחרותי.
   13. ידוע ללקוח שהספק שומר לעצמו את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים של אתרים שקידם, לרבות מיקום במנועי החיפוש, נתונים על כמות המבקרים באתר ועוד, כפי שתועדו במהלך תקופת עבודת הקידום עליהם.
   14. ידוע ללקוח שכחלק מתהליך קידום האתר רשאי הספק יציב לוגו/קישור עם מילת מפתח של חברת השיא שיווק ישיר בכותרת התחתית באתר הלקוח. הלוגו יהיה מעוצב כך שיתאים לשפה הגראפית של האתר ויוסר בכל עת לבקשת הלקוח בכתב במייל או בפקס.
   15. ידוע ללקוח שהספק יכול במקביל לקידום אתר הלקוח גם לקדם אתרים נוספים, גם של מתחרים ישירים ללקוח וללקוח לא תהיה שום טענה על כך. הספק יעשה כל מאמץ על מנת לא להפלות בין אתר ואתר אלא יקדם כל לקוח בצורה טובה .
   16.  
   17. הספק אינו חייב לפרט בפני הלקוח את מלוא הפעולות שבוצעו על מנת לקדם את האתר , כל עוד הפעולות הינן חוקיות, מקובלות בענף קידום אתרים ואינן משתייכות לשיטות קידום פסולות.
   18. הספק אינו אחראי על כל מקרה שבו האתר יסומן כחשוד, מסוכן או פסול על ידי מנוע חיפוש זה או אחר.
     18.
    • בחבילות מסויימות, כחלק מתהליך קידום האתר, יציב הספק "קישור ספונסר" שיקשר ישירות לאתר הלקוח.
    • הספק אינו מתחייב שהצבת קישורים אלה תקפיץ את אתר הלקוח במנועי החיפוש השונים והחותם מטה יודע ש"קישור ספונסר" זה הינו רק חלק מתהליך העבודה של הספק.
    • ידוע ללקוח שאין הספק אחראי על טיב הקישורים ו/או זמינותם המלאה ברשת ו/או האתרים בהם מוצבים הקישורים , ובמידה ויש תקלות לא תהיה ללקוח שום תלונה או תביעה על כך.
    • הקישורים יוצבו ויינתנו ללקוח על פי החלטתו הבלעדית של הספק וכפי שסוכם בינו לבין הלקוח במסגרת החבילה שרכש ולא יהיו ללקוח כל טענות על כך.
    • לספק שמורה הזכות המלאה להוריד "קישור ספונסר" זה במידה והפסיק הלקוח את השירות אוביטל את השירות בכל עת.
    • הזנת קישורי הספונסר תתבצע עד 14 ימי עסקים מרגע התשלום על חבילת הקידום ולא לפני כן.
   19. הלקוח מתחייב להודיע לספק על כל תביעה או התראה אשר קיבל מצד שלישי בגין הופעת האתר ואו דפים מקודמים  שלו ברשת האינטרנט או בכל מקום אחר.

    שמירה על זכויות יוצרים באתר מקודם
    *
    אתר מקודם ע"י הספק מקודם ע"י מלל טכסט שינויים בקוד ותמנות .
    כל התכנים וכל השינויים שיבוצעו באתר המקודם ע"י הספק נעשים בהסכמתו המלאה של הלקוח ואו בהוראה מפורשת שלו ואישורו להכנסתם לאתר הלקוח.
    *כל המלל טכסט התמונות והקוד המופיעים באתר הלקוח הם באחריותו הבלעדית בכל הקשור להפרת זכויות של צד שלישי.

    *הלקוח יודע ומצהיר כי כל החומרים שנתנו על ידו : מלל מוכן ,תמונות,מילות מפתח,תאור מוצרים,מפרט מוצרים,שם העסק,טלפונים,וכל הנחיה ליצירת תוכן נוסף לאתר שישמש לקידומו ולבניית האתר ואו דפי הנחיתה ואו כל סוג אחר של קידום ברשת שיבוצע עבורו [כולל פרסום ממומן בגוגל,בנרים,בניית קישורים טקסטואליים,תגובות בפורמים/בלוגים,פיסבוק,יוטיוב ואו כל איזכור של האתר של הלקוח ברשת האינטרנט כולה ,שיעשו ע"י הספק בעבור הלקוח]הם שלו ולו יש את זכויות היוצרים המלאות עבורם.

    *למען הסר ספק כל חומר מילולי טכסט תמונות ואו שורת קוד המופיעה באתר הלקוח היא באחריותו הבלעדית בכל הקשור להפרת זכויותיו של צד שלישי כל שהוא מיום ההתקשרות שלו עם הספק ועד בכלל,כל עוד האתר מופיע ברשת האינטרנט כולה.

     
   20. לספק יש את הזכות להוריד במיידית דפים או מלל אשר בגינו הגיעה תביעה או התראה מצד ג', ללקוח או לספק, בנוגע לפגיעה שבזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל חומר אחר, אשר לטענת צד ג' פוגע בצד ג', הדפים ואו המלל  לא יועלה חזרה עד לבירור הנושא לעומק על ידי הספק.
   21. הלקוח מתחייב לשפות את הספק במידה על כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לאתר או שביקש להכניס לאתר שלו ואו ששימש במסגרת הקידום הרשתי שלו.
   22. הספק משאיר בידיו את הזכות להוריד כל מודעה/טכסט אשר בגינה, או בגין מילת המפתח שלה,או בגין תמונה שמופיע בה, התקבלה תביעה, התראה או זימון, עד לבירור סופי ומוחלט של הספק.
   ניהול קמפיינים
   1. מטרת השירות הינה לספק ללקוח יעוץ ועזרה בנוגע לניהול קמפיין ממומן ברשת.
   2. קביעת סכום וגובה הפרסום ועלות התשלום הקבוע על הקמפיין תיקבע על ידי הלקוח בלבד. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן או צורה על כספים שיוצאו על ידי הלקוח במהלך קמפיין הפרסום.
   3. תחילת העבודה והקמת הקמפיין תתבצע עד 3 ימי עסקים לאחר התשלום בעבור הקמת הקמפיין.
   4. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
   5. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על סכום כסף שיניב ללקוח קמפיין הפרסום באינטרנט ועל היקף הפעילות העסקית שלו כתוצאה מקמפיין.
   6. במידה וללקוח אין קמפיין קיים הספק רשאי לגבות עמלת עלות הקמת קמפיין שתפורסם בחבילת השירות. תשלום זה הינו תשלום חד פעמי. כמות הקמפיינים תיקבע לפי המצוין בחבילות השירות.
   7. ללקוח תהיה האחריות הבלעדית שכתובת האתר שלו בתוקף ושהאתר שלו פעיל ולספק לא תהיה שום אחריות לכך.
   8. שירותי ניהול הקמפיין יינתנו בתשלום או בחינם לתקופה ולסכום שהגדיר הספק ושמפורסמת בחבילת השירות/הסכם התקשרות/הצעת מחיר.
    חריגה מסכום זה תזכה את הספק בעמלה על סך 15% משווי הקמפיין. באחריות הלקוח להודיע לחברה על שינויים בסכום התקציב חודשי של קמפיין.
   9. במידה והפסיק הלקוח את ההתקשרות עם הספק, יהיה הספק רשאי להפסיק ללא הודעה מוקדמת את הקמפיין שהוקם ללקוח על ידי הספק.
    חידוש הקמפיין יהיה באחראיות הלקוח עצמו.
   10. במידה והפסיק הלקוח את הפרסום בכל אחד מימי החודש תחושב העמלה כסכום תקציב הפרסום באותו פרק זמן כפול העמלה שנקבעה.
   11. הספק לא יהיה אחראי למיקומים הישירים של מודעת הלקוח בתוצאות ממומנות של מנועי החיפוש.
   12. הלקוח מתחייב להודיע לספק על כל תביעה או התראה אשר קיבל מצד שלישי בגין הופעת הקמפיין שלו ברשת האינטרנט או בכל מקום אחר.
   13. לספק יש את הזכות להוריד במיידית קמפיין אשר בגינו הגיעה תביעה או התראה מצד ג', ללקוח או לספק, בנוגע לפגיעה שבזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל חומר אחר, אשר לטענת צד ג' פוגע בצד ג', הקמפיין לא יועלה חזרה עד לבירור הנושא לעומק על ידי הספק.
   14. הלקוח מתחייב לשפות את הספק במידה על כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לקמפיין שלו.
   15. הספק משאיר בידיו את הזכות להוריד כל מודעה אשר בגינה, או בגין מילת המפתח שלה,או בגין תמונה שמופיע בה, התקבלה תביעה, התראה או זימון, עד לבירור סופי ומוחלט של הספק.
   16. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל כל הטבה או הנחה שניתנה ללקוח במסגרת רישום לשירותי ניהול הקמפיין.
   אתר חינם
    
   הספק מאפשר ללקוחות מסוימים להשתמש במערכת ללא תשלום כספי עבור רישיון השימוש. לקוחות אליה מסכימים עם התנאים הבאים:
   1. הספק רשאי בכל עת לדרוש מהלקוח לשלם עבור המשך השימוש במערכת.
   2. הספק לא רשאי לדרוש תשלום עבור תקופת השימוש שכבר עשה הלקוח במערכת.
  שינויים בתנאי השימוש
   
  הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
  הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
   
  כללי
  1. העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
  2. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
   2-א. כול לקוח אשר משתמש במערכת ו/או שאתרו נבנה  ואו מקודם ע"י ח"ב השיא שיווק ישיר בע"מ מחויב לכול התנאים המופיעים בהסכם שימוש זה המופיע באתר www.websites-no1.com להל"ן
    תקנון שימוש בתוכנה לבניית אתרים המופיע בדף הבית של האתר.והעתק מודפס שלו ניתן למצא במשרדי הח"ב.
  3. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
  4. הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  6. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בקריית שמונה..

   

  מקור תקנון זה הוא בחברת live city באישורה ובאדיבותה כול הזכויות שמורות.